Informacje techniczne

Aby ułatwić Państwu wybór odpowiedniego produktu i swobodne poruszanie się w gąszczu technicznych informacji, przygotowaliśmy krótkie kompendium wiedzy na temat blach perforowanych, siatek i szczebli. Po zapoznaniu się z nim posiądą Państwo niezbędną wiedzę do wyboru odpowiedniego produktu i prawidłowego złożenia zamówienia.

Blacha perforowana to arkusz blachy z otworami tworzącymi regularny wzór perforacji. Wzór taki określany jest kształtem i wielkością oczek oraz sposobami ich ułożenia względem siebie. Wszystkie te parametry wpływają na wygląd i właściwości wzoru perforacji. Im większa średnica oczek oraz im mniejsza odległość między nimi, tym wyższy procent prześwitu. Blachy perforowane są także nazywane sitami blaszanymi lub technicznymi.

Kształt, układ i wielkość otworów
Blachy perforowane mogą posiadać otwory o bardzo różnych kształtach. W naszym Sklepie proponujemy Państwu najbardziej popularne wzory perforacji z otworami okrągłymi i kwadratowymi.
Standardowo otwory mają wymiary od 3 do 10 mm.

Układ otworów określony jest sposobem ułożenia otworów względem siebie. Nie jest on zależny od ich kształtu, co daje możliwość wielu kombinacji. Istnieją jednak najbardziej standardowe połączenia kształtu otworów z ich układem. Przykładem mogą być otwory okrągłe (R) najczęściej występujące w układzie mijanym (V), czy też otwory kwadratowe (Q) w układzie prostym (G).

W ten sposób otrzymujemy następujące kombinacje:

otwory okrągłe – układ mijany (RV) 60°

otwory okrągłe – układ prosty (RG)

otwory kwadratowe – układ prosty (QG) 90°

 

 

Powyższe układy otworów, które oferujemy w naszym sklepie są najbardziej popularne i najczęściej stosowane. Przy każdym produkcie znajduje się oznaczenie odnośnie układu i kształtu otworów. Przykładowo RV5-8 oznacza blachę perforowaną z okrągłymi otworami w układzie mijanym 60 stopni, ze średnicą otworu 5 mm i odległością 8 mm między osiami otworów. Z kolei oznaczenie QG5-8 oznacza blachę perforowaną z kwadratowymi otworami, o boku 5mm i odległością między osiami otworów wynoszącą 8 mm.

Margines
Każda blacha perforowana jest standardowo obramowana marginesem na krawędzi blach. W naszym sklepie znajdą Państwo przede wszystkim wyroby wykonywane na prasach szeroko-perforujących – co za tym idzie standardowy margines mieści się w przedziale od 10-15 mm. Jeżeli ze względów technicznych będzie wymagany inny zakres marginesu, to przy produkcie znajdą Państwo adekwatną informację.

Margines

Formaty blach perforowanych i ich grubości
Standardowo przyjęte są trzy handlowe formaty blach – 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm. Z uwagi na wysokie koszty transportu, sklep metale-online.pl oferuje przede wszystkim blachy w najmniejszym formacie. Na specjalne zamówienie możliwe jest również docięcie blachy na inny żądany format (prosimy o kontakt na adres biuro@perfopol.pl)

Grubość blachy jest wyrażona w milimetrach. W sklepie oferujemy głównie blachy w następujących formatach:

0,7 x 1000 x 2000 mm
1,0 x 1000 x 2000 mm

Waga blachy netto podawana na kartach produktu oznacza wagę blachy po perforacji, nie zawiera wagi opakowania.

Prześwit względny to procentowy stosunek powierzchni otworów do powierzchni całej blachy.

Wpływ perforacji na wytrzymałość blachy
Wytrzymałość perforowanego metalu nie zmniejsza się wprost proporcjonalnie do procentu prześwitu. W wyniku perforacji „na zimno” wytrzymałość wzrasta poprzez umocnienie materiału. Wytrzymałość blachy perforowanej w porównaniu z blachą pełną zależy również od rodzaju perforacji i jej kierunku. Przykładowo, przy perforacji o oczkach okrągłych w układzie mijanym, wytrzymałość jest większa w kierunku pionowym niż poziomym. Sztywność blachy perforowanej ogólnie zmniejsza się, ale w szczególnych przypadkach wzrasta np. dla blach perforowanych z przetłoczeniem (ząbki, miski). Z kolei tłoczność blachy perforowanej zmniejsza się, a oczka ulegają deformacji.

Wszystkie blachy w standardowych formatach są pakowane na drewniane palety oraz zabezpieczone folią i taśmami.

Siatka zgrzewana jest układem pionowo i poziomo ułożonych drutów określonej grubości, które są ze sobą zgrzane w miejscach styku tworząc kwadratowe i prostokątne oczka. Daje im to stopień sztywności i wytrzymałości znacznie wyższy niż w innych typach siatek. Podstawowym surowcem do jej produkcji jest okrągły drut stalowy S235. Odporność na czynniki atmosferyczne i wodę jest dość niska, dlatego do użytku na zewnątrz budynku zaleca się ocynkowanie siatki.

Standardowo siatka nie jest zakończona drutem na obwodzie - skrajne oczka są otwarte. Ilustruje to poniższy rysunek:
Siatka zgrzewana

 

Oczko siatki to element siatki metalowej, który powstaje w wyniku łączenia drutów poziomych i pionowych. Rozmiar oczka podawany jako wymiar boków w milimetrach oznacza standardowo w naszym sklepie odległość między osiami drutu. Stosuje się jeszcze podawanie rozmiaru oczka „w świetle”, czyli jako odległość między przeciwległymi drutami. Różnice między oboma sposobami określania wymiarów pokazuje rysunek wyżej.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wymiar oczka (np. 50x50) może być różny „w świetle" dla różnych grubości drutu. Przykładowo, dla grubości drutu 3 mm oczko 50x50 „w świetle” ma wymiar 47x47, z kolei dla siatki z drutu 6 mm ma już 44x44 mm. Generalnie, aby przeliczyć wielkość oczka określanego jako wymiar między osiami drutu na wymiar „w świetle”, należy odjąć grubość drutu, z jakiego wykonana jest siatka zgrzewana od wymiaru boku oczka.

W zależności od grubości użytych drutów jak i sposobu ich połączenia, siatka może być mniej lub bardziej wytrzymała - z reguły im oczko mniejsze tym bardziej wytrzymałe.

Grubość drutu – podawana w milimetrach średnica drutu, z którego wykonana jest siatka.

Tolerancja określa maksymalną dopuszczalną rozbieżność pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością nominalną. Dla siatek zakończonych oczkiem otwartym przyjmuje się standardowo tolerancję wymiarów „w plusie”. Oznacza to, że drut obcięty na brzegu może być dokładnie określonej długości lub nieznacznie dłuższy, ale nigdy krótszy.

Pozostałe informacje
Z uwagi na wysokie koszty transportu, sklep metale-online.pl oferuje przede wszystkim siatki w formacie 1000x2000 mm. Pozostałe formaty są osiągalne na zamówienie.

Waga siatki netto – podawana na kartach produktu oznacza wagę siatki zależną od średnicy drutu, rozmiaru i rozmieszczenia oczek. Waga ta nie zawiera wagi opakowania.

Wszystkie siatki w standardowych formatach są pakowane na drewniane palety oraz zabezpieczone folią i taśmami.

Jeżeli dla konkretnego artykułu w sklepie występują odstępstwa od określonych tutaj standardów, w karcie znajduje się stosowna informacja. W przeciwnym razie jest on wykonany standardowo..

Siatka pleciona jest układem pionowo i poziomo zaplecionych drutów określonej grubości, tworzących kwadratowe oczka. Podstawowym surowcem do jej produkcji jest okrągły drut stalowy S235. Odporność na czynniki atmosferyczne i wodę jest dość niska, dlatego do użytku na zewnątrz budynku zaleca się wykonanie siatki z drutu ocynkowanego lub nierdzewnego.

Oczko siatki to element siatki metalowej, który powstaje w wyniku łączenia drutów poziomych i pionowych. Rozmiar oczka podawany jako wymiar boków w milimetrach oznacza standardowo w naszym sklepie odległość w świetle drutu.

plecione

 

Grubość drutu – podawana w milimetrach średnica drutu, z którego wykonana jest siatka.

Tolerancja określa maksymalną dopuszczalną rozbieżność pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością nominalną. Siatki plecione nie są wyrobami precyzyjnymi, jednak wielkość gabarytu to max +50mm.

Pozostałe informacje
Z uwagi na wysokie koszty transportu, sklep metale-online.pl oferuje przede wszystkim siatki w formacie 1000x2000 mm. Pozostałe formaty są osiągalne na zamówienie.

Waga siatki netto – podawana na kartach produktu oznacza wagę siatki zależną od średnicy drutu, rozmiaru i rozmieszczenia oczek. Waga ta nie zawiera wagi opakowania.

Wszystkie siatki w standardowych formatach są pakowane na drewniane palety oraz zabezpieczone folią i taśmami.

Jeżeli dla konkretnego artykułu w sklepie występują odstępstwa od określonych tutaj standardów, w karcie znajduje się stosowna informacja. W przeciwnym razie jest on wykonany standardowo..

Siatka cięto-ciągniona zgodnie z normą DIN 791 jest produktem z otworami w powierzchni, które powstają w wyniku naprzemiennego nacinania i rozciągania arkuszy lub kręgów blachy.

Nomenklatura
Siatki sprzedawane w sklepie, produkowane są z blachy o grubości g 1.5-3 mm. Na poniższym rysunku pokazane są wszystkie wielkości używane przy produkcji siatek cięto-ciągnionych.

 


siatki cieto-ciagnione

 

Tolerancja określa maksymalną dopuszczalną rozbieżność pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością nominalną. Siatki cięto-ciągnione w standardowych formatach mogą być dłuższe do max 100mm.

Pozostałe informacje
Z uwagi na wysokie koszty transportu, sklep metale-online.pl oferuje przede wszystkim siatki w formacie 1000x2000 mm. Pozostałe formaty są osiągalne na zamówienie - prosimy o kontakt pod adresem biuro@perfopol.pl

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą siatek cięto-ciągnionych na stronie: www.perfopol.pl

Waga siatki netto – podawana na kartach produktu oznacza wagę siatki zależną od grubości materiału, wielkości mostka i oczek. Waga ta nie zawiera wagi opakowania.

Wszystkie siatki w standardowych formatach są pakowane na drewniane palety oraz zabezpieczone folią i taśmami.

Jeżeli dla konkretnego artykułu w sklepie występują odstępstwa od określonych tutaj standardów, w karcie znajduje się stosowna informacja. W przeciwnym razie jest on wykonany standardowo..

Szczeble antypoślizgowe sprzedawane w sklepie dostępne są w standardowych wielkościach z blachy stalowej i nierdzewnej.
Rysunki szczebli z oznaczeniami dostępne są przy produktach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą techniki antypoślizgowej dostępną na: www.perfopol.pl